Privacybeleid - Feriepartner Danmark

In dit privacybeleid kunt u lezen hoe Feriepartner Danmark uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en bewaart wanneer u contact met ons hebt en onze diensten afneemt, of dat nu op onze website is, via een klantrelatie of nadat u via Feriepartner Danmark hebt verhuurd.

1. Wat is Feriepartner Danmark?
Feriepartner Danmark maakt deel uit van het EDC-concern en heeft een samenwerkingscontract met een reeks van zelfstandige Feriepartner-ondernemingen, die ofwel particulier worden geëxploiteerd, een vennootschapsvorm hebben of worden gerund door een plaatselijk VVV-kantoor of een lokale vereniging (gezamenlijk Feriepartner genoemd). Het individuele Feriepartnerkantoor is de gegevensbeheerder wanneer u in contact staat met Feriepartner.

De website van Feriepartner (feriepartner.dk) wordt u aangeboden door:

Feriepartner Danmark A/S (vennootschapsnr. 11167780)
Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C
Telefoon: +45 33 26 77 77
E-mail: info@feriepartner.dk

2. Uw persoonlijke gegevens
Wij registreren uw persoonsgegevens met als doel onze overeenkomsten met u te kunnen naleven, d.w.z. om de dienst of diensten te kunnen leveren die u bij ons wilt kopen, of in verband met onze marketing. Dat geldt ongeacht of het verzamelen van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden op onze website (feriepartner.dk) of bij een van de Feriepartner-ondernemingen.

Wij verzamelen alleen de algemene gegevens die noodzakelijk zijn om te garanderen dat u een professionele en correcte behandeling krijgt, of die noodzakelijk zijn om uw website en onze diensten in het algemeen te optimaliseren, inclusief onze marketing. Uitgangspunt is dat wij geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen.

Wij verzamelen alleen uw contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres e.d.) wanneer u deze gegevens vrijwillig aan Feriepartner verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van het huren of verhuren van een vakantiewoning via Feriepartner, een aanmelding voor onze nieuwsbrief, een boeking uit de catalogus, deelname aan een van onze wedstrijden, een klantenenquête of de aanschaf van een van onze andere diensten.

Wanneer u via Feriepartner een vakantiewoning huurt, hebben wij meer gegevens nodig, bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer. U ontvangt in dat verband meer informatie over hoe wij in dergelijke gevallen persoonsgegevens verwerken.

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de levering door Feriepartner van de betreffende dienst en de relevante prestaties, rekening houdend met de in Denemarken geldende verjaringsregels.

Feriepartner geeft uw contactgegevens zonder uw toestemming niet door aan derden, maar Feriepartner kan uw gegevens wel doorgeven aan ondernemingen binnen het Feriepartner-concern of aan externe IT-leveranciers (gegevensverwerkers), en wel in de mate waarin dit relevant is om onze relatie en samenwerking met u te kunnen vormgeven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan overheden indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Feriepartner maakt gebruik van externe leveranciers van IT-prestaties, die toegang krijgen tot uw persoonsgegevens om deze namens Feriepartner te verwerken. Feriepartner maakt bijvoorbeeld gebruik van externe IT-leveranciers voor het toezenden van onze nieuwsbrieven. Indien een externe leverancier uw persoonsgegevens verwerkt buiten de EU/EER, zal dat gebeuren in overeenstemming met de AVG, onder andere op basis van de EU/US Privacy Shield-regeling of de standaardbepalingen van de Europese Commissie. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op via info@feriepartner.dk.

Uw persoonsgegevens worden door Feriepartner verwerkt op basis van een van de onderstaande uitgangspunten: (1) u hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (AVG art. 6, lid 1, punt a), (2) het sluiten of nakomen van uw overeenkomst met Feriepartner (AVG art. 6, lid 1, punt b), (3) om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Feriepartner (AVG art. 6, lid 1, punt c) en/of (4) om rekening te houden met de legitieme belangen van Feriepartner, zie de bovengenoemde doelstellingen (AVG art. 6, lid 1, punt f). Daarnaast kan er sprake zijn van situaties waarin Feriepartner persoonsgegevens verwerkt met het oog op de legitieme belangen van derden voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij het belang van de klant zwaarder weegt (AVG art. 6, lid 1, punt f).

U kunt te allen tijde informatie krijgen over de gegevens die Feriepartner van u verwerkt door contact met ons op te nemen via info@feriepartner.dk.

3. Cookies
Met cookies kunnen we het gebruik van de site optimaliseren. U kunt hier meer lezen over het gebruik van cookies op onze website.

4. Bescherming van persoonsgegevens
Bij Feriepartner nemen wij IT-veiligheid en gegevensveiligheid bijzonder serieus. Wij bekijken daarom voortdurend onze IT- en gegevensveiligheid met als doel te garanderen dat uw persoonsgegevens te allen tijde op verantwoorde en vertrouwelijke wijze bij Feriepartner worden bewaard.

5. Contact en rechten
Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid of onze website, neem dan gerust contact met ons op via info@feriepartner.dk.

Volgens de privacyregelgeving hebt u het recht om in te zien op welke wijze wij uw gegevens verwerken en in bepaalde gevallen hebt u eveneens het recht op bezwaar, correctie, een beperkte verwerking, wissen en dataportabiliteit. Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, neem dan contact met ons op via info@feriepartner.dk.

Lees meer over uw rechten op www.datatilsynet.dk. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij Datatilsynet (Autoriteit Persoonsgegevens) indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt de contactgegevens van Datatilsynet op www.datatilsynet.dk.

Wij kunnen dit privacybeleid voortdurend wijzigen en wij behouden ons het recht hierop voor om te kunnen garanderen dat we op elk moment voldoen aan de eisen voor een correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

Bijgewerkt door Feriepartner Danmark A/S, augustus 2021.

Sluiten